Khối ngoại trên HOSE đã quay trở lại bán ròng gần 16 tỷ đồng, trong khi đó, khối ngoại trên HNX đã mua ròng nhẹ hơn 1,5 tỷ đồng.Phiên ngày 8/9, giao dịch của khối ngoại trên cả HOSE và HNX diễn ra rất ảm đạm. Tính chúng trên cả hai sàn này, khối ngoại chỉ mua vào hơn 4,3 triệu cổ phiếu, trị giá trên 166,3 tỷ đồng, trong khi bán ra là gần 5,2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 130,8 tỷ đồng.Tổng khối lượng bán ròng đạt 842.698 cổ phiếu, tương ứng khối lượng bán ròng là trên 14,46 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, sau 2 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại gần 16 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 750.680 cổ phiếu. Trong đó, khối ngoại trên HOSE đã mua vào hơn 3,9 triệu cổ phiếu và bán ra là hơn 4,69 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt hơn 110 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 125,98 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 1,5 tỷ đồng, tuy vậy, nếu xét về khối lượng thì họ vẫn bán ròng 92.018 cổ phiếu. Phiên hôm nay, giao dịch của khối ngoại trên HNX tiếp tục diễn ra rất ảm đạm, họ chỉ mua vào 391.900 cổ phiếu, cũng như bán ra là 483.918 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt hơn 6,3 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 4,8 tỷ đồng.VND và PVC là hai cổ phiếu được khối ngoại trên HNX mua ròng mạnh nhất ở phiên hôm nay, đạt lần lượt hơn 2,7 tỷ đồng và 1,18 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, VND tăng 400 đồng lên 14.100 đồng/CP, còn PVC tăng 500 đồng lên 19.800 đồng/CP.Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu mã SHB, đạt hơn 2 tỷ đồng. Phiên hôm nay, SHB vẫn tăng 100 đồng lên 6.800 đồng/CP.Bình Minh


Theo stockbiz.vn