Qua trao đổi của VCSC với một số lãnh đạo của các công ty cho thấy hầu hết vẫn còn chưa mặn mà với việc nâng FOL vì nhiều lý do khác nhau, trong đó lý do rõ ràng nhất là không muốn mất quyền kiểm soát công ty vào tay nhà đầu tư nước ngoài.CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCSC) đã công bố báo cáo tháng 8/2015 đề cập đến những hưỡng dẫn nâng trần sở hữu nước ngoài (FOL).SSI là mã chứng khoán đầu tiên có trần sở hữu khối ngoại 100%. Ngày 01/09/2015, lượng cổ phiếu bổ sung dành cho khối ngoại của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã được phép giao dịch, đánh dấu ngày đầu tiên Nghị định 60 (quy định tăng FOL) có hiệu lực. Sự kiện này đã làm rõ một số hướng dẫn thực hiện được nêu trong Thông tư 123.Cụ thể, nếu công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực không giới hạn trần sở hữu nước ngoài và muốn tăng FOL, công ty này chỉ cần nộp đơn yêu cầu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Việc phê duyệt chỉ còn mang tính hình thức khi công ty chỉ có thể nộp đơn yêu cầu sau khi đã đánh giá và cung cấp chứng từ cho thấy công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh không bị giới hạn FOLKhông thay đổi Điều lệ Công ty, không cần thiết phải tổ chức họp Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ). Sự kiện của SSI xác nhận rằng không cần phải tổ chức ĐHCĐ nhằm nâng FOL. Như VCSC đã đề cập, ĐHCĐ chỉ được tổ chức nếu Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ FOL cụ thể và do đó cần phải tổ chức ĐHCĐ để thay đổi trong Điều lệ Công ty.Phần lớn công ty đều không đề cập tỷ lệ FOL trong Điều lệ do mức FOL theo quy định của Chính phủ là 49% (mức FOL theo quy định của NHNN dành cho các ngân hàng là 30%). Tuy nhiên, cần phải có văn bản quyết định chính thức của Hội đồng Quản trị về việc nâng FOL như là một phần của hồ sơ nộp cho UBCKNN.Quyết định nâng FOL vẫn phụ thuộc vào phía công ty. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng trong trường hợp các công ty muốn tăng FOL, nhà đầu tư cần đánh giá liệu các công ty có thể thực hiện điều này dựa theo danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Danh sách này dự kiến sẽ được công bố bởi Bộ Kế hoạch & Đầu tư vào khoảng tháng 9 - tháng 10 năm nay.Bên cạnh đó và có lẽ cũng là điểm quan trọng nhất là quyết định nâng FOL hay không vẫn còn tùy thuộc vào phía công ty. Qua trao đổi của VCSC với một số lãnh đạo của các công ty cho thấy hầu hết vẫn còn chưa mặn mà với việc nâng FOL vì nhiều lý do khác nhau, trong đó lý do rõ ràng nhất là không muốn mất quyền kiểm soát công ty vào tay nhà đầu tư nước ngoài.Bình An


Theo stockbiz.vn