Khối ngoại trên HOSE và HNX đã có những diễn biến khá trái ngược nhau. Trong khi khối ngoại trên HOSE tiếp tục mua ròng hơn 25,7 tỷ đồng, thị trên HNX họ đã bán ròng trở lại hơn 3,4 tỷ đồng.Phiên ngày 7/9, khối ngoại thực hiện mua vào hơn 10 triệu cổ phiếu, trị giá trên 608,8 tỷ đồng, trong khi bán ra là hơn 9,2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 586,5 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 886.207 cổ phiếu, tương ứng giá trị mua vào là hơn 22,3 tỷ đồng.Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 25,7 tỷ đồng (giảm 30,5% so với giá trị mua ròng của phiên cuối tuần trước), tương ứng khối lượng mua ròng là gần 1,2 triệu cổ phiếu. Phiên hôm nay, khối ngoại trên HOSE giao dịch sôi động hơn phiên trước khá nhiều, họ mua vào hơn 9,8 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra là hơn 8,6 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt trên 602,9 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 577 tỷ đồng.Đáng chú ý, phiên hôm nay khối ngoại đã giao dịch nội khối hơn 5,5 triệu cổ phiếu MSN (gần 429 tỷ đồng) thông qua phương thức thỏa thuận. Nếu tính tới giao dịch khớp lệnh thì MSN bị bán ròng hơn 4,3 tỷ đồng.Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng trở lại trên 3,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 310.783 cổ phiếu. Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay giảm dịch rất ảm đạm, họ chỉ mua vào 259.900 cổ phiếu, cũng như bán ra là 570.683 cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt trên 5,9 tỷ đồng, còn giá trị bán là gần 9,4 tỷ đồng.Phiên hôm nay, khối ngoại trên HNX mua ròng chủ yếu mã NTP, đạt gần 2,3 tỷ đồng (46.300 cổ phiếu). Chiều ngược lại, họ cũng chỉ bán ròng tập trung mã PVS, đạt hơn 5,9 tỷ đồng (288.700 cổ phiếu). Khép phiên giao dịch, NTP giảm 200 đồng xuống 48.800 đồng/CP, còn PVS cũng giảm 300 đồng xuống 20.500 đồng/CP.Được biết, trong tuần giao dịch trước, PVS đã bị khối ngoại bán ròng tổng cộng hơn 30,7 tỷ đồng (trên 1,4 triệu cổ phiếu).Bình Minh


Theo stockbiz.vn