Nếu buổi đấu giá thành công, GAS sẽ thu về ít nhất 83 tỷ đồng từ đợt thoái vốn này.Được sự chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã GAS) cho biết sẽ thực hiện thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á thông qua hình thức đấu giá công khai theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ.Theo đó, GAS sẽ đưa ra đấu giá toàn bộ 8.226.458 cổ phần SeaABank đang nắm giữ, tương đương với tỷ lệ sở hữu 1,505% tại ngân hàng này.Giá khởi điểm cho phiên đấu giá là 10.167 đồng/cổ phiếu. Dự kiến GAS sẽ thu về hơn 83 tỷ đồng từ việc thoái vốn này.Thời gian thực hiện đấu giá dự kiến diễn ra trong quý IV/2015.Theo báo cáo của công ty, lũy kế 9 tháng đầu năm, GAS đạt 47.025 tỷ đồng doanh thu thuần và 7.730 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 13% và 19% so với cùng kỳ 2014.Trong năm 2015, GAS đã lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 69.539 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế 11.526 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 67,6% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm.BẢO VY


Theo stockbiz.vn