Sau gần 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu (2012-2015), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đang bước vào giai đoạn nước rút với những dấu ấn hết sức quan trọng khi đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu đề ra.Cụ thể, đến ngày 31/10 vừa qua, tổng nguồn vốn huy động của Agribank đã đạt 768.000 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm trước; dư nợ tăng 9,2%; tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 73,1%; tỷ lệ nợ xấu 2,41%; thu dịch vụ tăng trưởng bình quân 12%/năm; lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 3.222 tỷ đồng, dự kiến năm nay đạt trên 3.500 tỷ đồng…Để đạt được những kết quả trên, Agribank đã từng bước thực hiện lộ trình tái cơ cấu toàn diện ngân hàng. Chỉ tính riêng từ tháng 11/2013 đến nay, đã có gần 300 văn bản về cơ chế, quy định, quy trình nghiệp vụ được Agribank ban hành; trong đó có trên 150 văn bản về lĩnh vực tín dụng.Bên cạnh việc nâng cao chất lượng quản trị, điều hành, củng cố hệ thống kiểm tra kiểm toán nội bộ, Agribank cũng tăng cường cán bộ hỗ trợ các chi nhánh có tỷ lệ nợ xấu cao…/.Đỗ Huyền


Theo stockbiz.vn