Ngày 18-8, thông tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành vừa ký quyết định Số: 11/2021/QĐ-UBND về quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Một trong những nội dụng được nhiều người quan tâm là diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đặt biệt là trên địa bàn TP Phú Quốc là bao nhiêu?

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất Phú Quốc cụ thể như sau:
+ Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác) ở khu vực đô thị (thị trấn, phường) thuộc TP Phú Quốc, TP Rạch Giá, TP Hà Tiên là 600m2; khu vực nông thôn (xã) thuộc TP Phú Quốc, TP Rạch Giá, TP Hà Tiên là 1.000 m2.
+ Đất trồng cây lâu năm ở khu vực đô thị (thị trấn, phường) thuộc TP Phú Quốc, TP Rạch Giá, TP Hà Tiên là 300m2; khu vực nông thôn (xã) thuộc TP Phú Quốc, TP Rạch Giá, TP Hà Tiên là 500m2.
+ Đất nuôi trồng thủy sản khu vực đô thị (thị trấn, phường) là 1.000m2; khu vực nông thôn (xã) là 2.000m2; đất rừng sản xuất là 3.000m2.


UBND tỉnh Kiên Giang cũng quy định đất được tách thửa đất Phú Quốc khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như:
- Thửa đất không có tranh chấp, trừ trường hợp thửa đất có một phần diện tích có tranh chấp thì được tách thửa đối với phần diện tích không tranh chấp nhưng phần diện tích còn lại (bao gồm cả diện tích tranh chấp và không tranh chấp) phải đảm bảo diện tích tối thiểu tách thửa theo quyết định này; quyền sử dụng đất không bị kế biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất.
- Diện tích thửa đất tách thửa chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
- Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa tương ứng của từng loại đất tại quyết định này.
Trước đó, từ năm 2018, tình trạng sốt đất diễn ra trên đảo Phú Quốc, giá đất tăng hàng ngày, cao hơn rất nhiều lần so với giá trị thật sự. Sốt đất cũng kéo theo tình phân lô tách thửa diễn ra tràn lan, đặc biệt là tình trạng mất an ninh trật tự, tạo ra nhiều điểm “nóng” trên đảo Phú Quốc.
Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngày 16-7-2019, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định số 16/2019/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh, trong đó có đảo Phú Quốc.
Tuy nhiên, áp dụng được một thời gian thì vào tháng 6-2020, UBND tỉnh Kiên Giang có công văn chỉ đạo tạm dừng tách thửa trên địa bàn TP Phú Quốc đến nay.