Sau giai đoạn khó khăn 2009-2011, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã liên tục tăng trong các năm gần đây.Theo số liệu thống kê công bố vào tháng 10/2015 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), quy mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam đến năm 2014 đã tăng vọt 32,6% so với năm 2013, lên tới 34,58 tỷ USD.Giai đoạn 2009-2011, dự trữ ngoại hối của Việt Nam ở mức khá thấp. Đây cũng là giai đoạn khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, việc đảm bảo dự trữ ngoại hối quốc gia để duy trì an ninh tài chính giai đoạn này do đó cũng chịu ảnh hưởng. Tuy nhiên từ năm 2012 đến nay, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã liên tục tăng.

Dự trữ ngoại hối Việt Nam từ năm 1997-2014So với các nước trong khu vực Asean, kho dự trữ ngoại hối của Việt Nam đứng vị trí thứ 6 trong tổng số 11 nước (tính tới cuối năm 2014).Trong cơ cấu dự trữ ngoại hối của Việt Nam, ngoại tệ vẫn luôn chiếm tỷ trọng chính. Cuối năm 2014, Việt Nam đã có tỷ 33,8 tỷ USD dự trữ ngoại hối bằng ngoại tệ, 385,8 triệu USD vàng và 388,3 triệu USD dự trữ ngoại hối bằng quyền rút vốn đặc biệt SDRs. Còn theo số liệu mới nhất được cập nhật bởi Thống đốc Nguyễn Văn Bình, tới tháng 7/2015, tổng kho dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng 37 tỷ USD ngoại tệ và 10 tấn vàng.Nhìn chung, giai đoạn 2012-2014, Việt Nam gia tăng đáng kể kho dự trữ ngoại hối quốc gia bằng ngoại tệ, trong khi giảm lượng vàng và quyền rút vốn đặc biệt.Dự trữ ngoại hối bằng ngoại tệ

Dự trữ ngoại hối bằng vàng

Dự trữ ngoại hối bằng quyền rút vốn đặc biệt SDRs

Thanh Thủy


Theo stockbiz.vn