Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố kết quả kinh doanh tính đến 31/10. Theo đó, tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng này còn 2,41%, lợi nhuận trước thuế năm 2015 dự kiến đạt trên 3.500 tỉ đồng.Theo đó, Agribank đã trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn, vất vả, vừa căng sức “chống bão” xử lý các tồn tại, hậu quả của thời kỳ tăng trưởng nóng, vừa đảm trách các nhiệm vụ chính trị trọng yếu trên thị trường tín dụng nông nghiệp nông thôn. Ngân hàng này cho biết đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu đề ra khi chặng đường gần 3 năm thực hiện tái cơ cấu (2012-2015) đang bước vào giai đoạn nước rút.Cụ thể, đến 31/10, tổng nguồn vốn huy động của Agribank đã đạt 768.000 tỉ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm 2014; dư nợ tăng 9,2%. Cơ cấu nguồn vốn và tín dụng được chuyển đổi theo hướng tích cực, tỉ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 73,1%, tỉ lệ nợ xấu 2,41%, lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2015 đạt trên 3.500 tỉ đồng trong khi các tỉ lệ an toàn hoạt động được đảm đảm.Để đạt được những kết quả khả quan này, Agribank cho biết đã từng bước thực hiện lộ trình tái cơ cấu toàn diện ngân hàng, khôi phục lòng tin của hàng chục triệu khách hàng đã đồng hành cùng ngân hàng trong nhiều năm qua.Xác định xử lý nợ xấu là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, Agribank đã triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chất lượng tín dụng, từng bước kiềm chế và giảm dần nợ xấu.Agribank phân công cán bộ có kinh nghiệm, tập trung phân tích từng khoản nợ có vấn đề, làm việc với từng khách hàng để bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu trả nợ ngân hàng. Ngân hàng quyết định phương án xử lý nợ bảo đảm hài hòa lợi ích, từ đó động viên khách hàng hợp tác trả nợ vay.Đây cũng luôn là ngân hàng tiên phong điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng, đặc biệt là khách hàng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ…Trong 3 năm qua, ngân hàng này tự khắc phục khó khăn, đặc biệt là khó khăn về vốn, chi phí hoạt động cao do duy trì mạng lưới rộng và chủ yếu phục vụ đối tượng khách hàng nhỏ lẻ.Tuy vậy, bằng những nỗ lực của toàn hệ thống, Agribank đã đóng góp hơn 8.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho đối tượng khách hàng ưu tiên do áp trần lãi suất cho vay ưu đãi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chủ động trích lập dự phòng và xử lý rủi ro.Ngân hàng cũng đã thu hồi được trên 10.000 tỉ đồng đối với nợ đã xử lý rủi ro, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm tài chính toàn hệ thống, bảo đảm đời sống của cán bộ, nhân viên và người lao động.Huy Thắng


Theo stockbiz.vn