Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng Mười, HNX đã tổ chức 43 phiên đấu thầu và huy động được 24.954 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, gấp 9,5 lần so với tháng Chín là 2.628 tỷ đồng.Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 12.954 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 11.300 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 700 tỷ đồng.Bên cạnh đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn ba năm nằm trong khoảng 6,54%-6,70%/năm, 5 năm trong khoảng 6,63%-7,35%/năm, 10 năm trong khoảng 6,9%-7,3%/năm, 15 năm trong khoảng 7,65%-7,9%/năm.Như vậy so với tháng Chính, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm tăng khoảng 0,24%/năm, 5 năm tăng khoảng 0,03%/năm, 10 năm tăng khoảng 0,1%/năm, 15 năm giữ nguyên.Trên thị trường thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 422 triệu trái phiếu, giá trị hơn 46.000 tỷ đồng, tăng 16,7% về giá trị so với tháng Chín.Ngoài ra, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại cũng đạt hơn 175 triệu trái phiếu, tương đương giá trị 17.400 tỷ đồng, giảm 36,2% về giá trị so với tháng Chín.Trên thị trường giao dịch tín phiếu Kho bạc thứ cấp tháng 10/2015, khối lượng giao dịch theo phương thức thông thường đạt 8,8 triệu trái phiếu, tương đương giá trị 878 tỷ đồng song không có giao dịch mua đi bán lại./.Linh Chi
Theo stockbiz.vn