Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia vừa cáo báo cáo tình hình kinh tế tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2015, trong đó đánh giá tổng vốn đầu tư toàn xã hội tại quý III/2015 đạt 31,9% GDP, mức cao nhất kể từ 2012.

Cũng theo Ủy ban này, đầu tư tư nhân đã có cải thiện. Tính đến ngày 21/9, tổng tín dụng đối với nền kinh tế tăng 10,5% so với cuối năm 2014 (cùng kì 2014 chỉ tăng 7,26%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tại qúy III/2015 đạt 31,9% GDP, trong đó đầu tư khu vực kinh tế tư nhân tăng khá, chiếm 37,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội (tương đương mức của cả năm 2014).Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 173,3 nghìn tỷ đồng, bằng 82,3% kế hoạch năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, số vốn Trung ương quản lý đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải nhiều nhất là 5.701 tỷ đồng.Đến 20/10/2015, tổng vốn đăng ký của các dự án FDI cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 19.292,4 triệu USD, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm trước.

Minh Phương


Theo stockbiz.vn