Hạng Fitch Ratings đã quyết định giữ nguyên bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam ở mức BB-, đồng thời giữ triển vọng ở mức ổn định.



Trong 1 thông báo công bố ngày 30/10, Fitch tái xác nhận bậc “BB-“ đối với mức xếp hạng nhà phát hành trái phiếu chính phủ (IDR) bằng đồng nội tệ và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam, với triển vọng ổn định.



Mức xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành trái phiếu không bảo đảm bằng đồng nội tệ và ngoại tệ của Việt Nam cũng được giữ ở mức “BB-”.



Trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia được duy trì ở mức “BB-” và chỉ số IDR bằng ngoại tệ ngắn hạn được giữ ở mức “B” với triển vọng ổn định.



Theo đánh giá của Fitch, xếp hạng của Việt Nam phản ánh sự đối trọng giữa 1 bên là sự ổn định trở lại của kinh tế vĩ mô cũng như triển vọng vĩ mô khả quan trong thời gian gần, và một bên là mức nợ công cao, thâm hụt ngân sách lớn và các chỉ báo về cơ cấu tương đối yếu.



Fitch dự báo thâm hụt ngân sách năm 2015 sẽ ở mức 6% GDP, thấp hơn so mức 6,2% GDP ước tính trong năm 2014 dựa trên số liệu đã điều chỉnh của hãng.



Trong khi Quốc hội Việt Nam đang thảo luận về kế hoạch ngân sách năm 2016, Fitch dự báo cán cân ngân sách sẽ cải thiện nhẹ trong năm tới, với mức thâm hụt giảm xuống còn 5,4% GDP, chủ yếu là do việc giảm đầu tư cơ bản.



Trung Nghĩa










Theo stockbiz.vn