Chính phủ đang đề xuất Quốc hội cho phép phát hành trái phiếu quốc tế với số lượng khoảng 3 tỷ USD để tái cơ cấu các khoản nợ trái phiếu Chính phủ ngắn hạn trong nước giai đoạn 2015-2016 theo hướng kéo dài thời gian trả nợ, đồng thời giảm lãi suất đi vay, mà không làm thay đổi tổng nợ, qua đó góp phần cải thiện an toàn tài chính quốc gia.Tuy nhiên, Bộ Tài chính đang tính toán phát hành cả trong và ngoài nước, đảm bảo có lợi nhất cho ngân sách nhà nước.Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ ở thị trường trong nước là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất ngoại tệ trong nước đang thấp.Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết khi phát hành trái phiếu ngoại tệ ở thị trường trong nước phải cân nhắc kỹ lưỡng, căn cứ trên nhiều yếu tố để đảm bảo hài hòa, đồng bộ với chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu rõ việc phát hành cần đảm bảo nguyên tắc cần đến đâu phát hành đến đó và trước khi đi vay phải cân nhắc giữa việc vay trong nước có lợi hơn hay vay nước ngoài có lợi hơn.Số tiền 3 tỷ USD là mức trần mà Bộ Tài chính đề nghị Quốc hội cho phép để thực hiện trong giai đoạn từ 2015- 2016, chứ không phải Quốc hội đồng ý là tiến hành phát hành ngay, phát hành hết 3 tỷ USD, mà phải tính đến yếu tố hiệu quả sử dụng tiền vay, giữa trong và ngoài nước, giữa ngắn hạn và dài hạn.Bày tỏ băn khoăn, tiến sỹ Phạm Thế Anh thuộc trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ với khối lượng lớn trên thị trường quốc tế nhằm tái cơ cấu lại nợ công chưa phải là giải pháp an toàn trong bối cảnh tỷ giá bất ổn như hiện nay.Lãi suất quốc tế có thể thấp hơn đôi chút nhưng nếu thâm hụt ngân sách cao vẫn tiếp tục diễn ra và đồng USD mạnh lên khi Ngân hàng Trung ương Mỹ thắt chặt tiền tệ thì gánh nặng trả lãi nợ công sẽ bất lợi./.
THÙY DƯƠNGTheo stockbiz.vn