Ngày 29/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành, tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (3.000 tỷ đồng), 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (500 tỷ đồng).Trong phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có chín thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 8.300 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,5%-6,7%/năm. Kết quả lô trái phiếu đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 6,54%/năm, thấp hơn 0,09% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/10/2015).Bên cạnh đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có sáu thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.200 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,20-7,45%/năm. Kết quả đã huy động được 2.300 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 7,35%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/10).Tuy nhiên, trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm không có lãi suất trúng thầu.Theo thống kê từ HNX, kể từ đầu năm 2015 đến nay, VDB đã huy động được 20.754 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh./.Linh Chi


Theo stockbiz.vn