Cơ sở hạ tầng hạ tầng được hiểu là toàn bộ những điều kiện về mặt vật chất, kỹ thuật,... Tồn tại trong xã hội & môi trường sử dụng để phục vụ cho mọi giai đoạn sản xuất, đời sống của loài người. Hãy cùng mytoan.com.vn tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm Cơ sở hạ tầng là gì trong bài viết dưới đây nhé.
Cơ sở hạ tầng là gì?
Cơ sở hạ tầng là 1 thuật ngữ tổng quát dùng để chỉ những bộ phận cấu tạo, nền móng cho việc phát triển nền kinh tế.
Dựa trên phương diện hình thức, Cơ sở hạ tầng là các tài sản hữu hình gồm đường xá, cầu cống, hệ thống thủy lợi, các công trình công cộng, những công trình hạ tầng kỹ thuật, lực lượng lao động tri thức… căn cứ trên cơ sở có sẵn, những hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội luôn được duy trì và phát triển. Đây cũng chính là các công trình thuộc hạ tầng xã hội hoặc hạ tầng nền tảng theo điều khoản ở Mục 1.2 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD.
Dựa trên phương diện kinh tế hàng hóa thì Cơ sở hạ tầng là một loại hàng hóa công cộng. Loại hàng hóa này sử dụng để phục vụ cho lợi thế của toàn cộng đồng.
Dựa trên khía cạnh đầu tư, Cơ sở hạ tầng là kết quả, mặt hàng của quá trình đầu tư được thu thập lại qua nhiều thế hệ. Nó được đánh giá là một bộ phận giá trị, tiết kiệm quốc gia, được đầu tư thỏa mãn mọi yêu cầu, mục tiêu phát triển trên mọi mặt của quốc gia.
Từ đấy, kết luận lại có thể hiểu như sau: Cơ sở hạ tầng được hiểu là toàn bộ những tiêu chí về vật chất, kỹ thuật, thiết chế xã hội… được trang bị những yếu tố vật chất phục vụ cho quy trình sản xuất & đời sống nhân loại. Cơ sở hạ tầng vừa có những yếu tố vật chất vừa phi vật chất và nó cũng là sản phẩm của quá trình đầu tư để làm cơ sở cho sự phát triển của toàn xã hội.

>>> Xem thêm về: Biện pháp thi công hạ tầng

Phân loại những Cơ sở hạ tầng
Dựa vào những tiêu chí khác nhau, Cơ sở hạ tầng được chia ra thành không ít loại như sau:

Theo lĩnh vực kinh tế, xã hội
  • Cơ sở hạ tầng kinh tế là 1 bộ phận thuộc những lĩnh vực phục vụ cho quá trình làm nên tạo thành sản phẩm hoặc tiếp tục quá trình tạo nên trong lưu thông hàng hóa. Nó sẽ bao gồm hệ thống đường xá, giao thông vận tải, thủy lại, cấp thoát nước, sân bay, bến cảng…
  • Cơ sở hạ tầng xã hội là bộ phận thuộc những ngành bảo đảm những điều kiện chung cho hoạt động văn hóa, xã hội, đời sống của nhân loại với những ngành nghề y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, các công trình công cộng.
  • Cơ sở hạ tầng môi trường là bộ phận thuộc những ngành nghề phục vụ cho việc bảo vệ, giữ gìn, cải tạo môi trường sống như các công trình phòng chống thiên tai, công trình bảo vệ đất, rừng, biển, hệ thống khắc phục chất thải công nghiệp…
  • Cơ sở hạ tầng an ninh quốc phòng là 1 bộ phận đảm bảo các điều kiện vật chất kỹ thuật chung cho ngành này bao gồm hệ thống nền móng vật chất sản xuất bảo quản vũ khí, bảo dưỡng vũ khí, khí tài,...


>>> Khám phá thêm về hạ tầng kỹ thuật đô thị: https://mytoan.com.vn/ha-tang-do-thi/

Theo những ngành nghề kinh tế quốc dân
Cơ sở hạ tầng sẽ được phân theo các ngành như: giao thông vận tải, bưu chính, năng lượng, xây dựng, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội…
Theo vùng lãnh thổ, khu vực dân cư
Cơ sở hạ tầng được chia thành: Cơ sở hạ tầng đô thị, Cơ sở hạ tầng nông thôn, Cơ sở hạ tầng kinh tế biển, Cơ sở hạ tầng đồng bằng…
Theo cấp quản lý
Cơ sở hạ tầng được phân thành các cấp bởi vì trung ương quản lý, vì địa phương quản lý:
  • Do trung ương quản lý bao gồm Cơ sở hạ tầng có quy mô rộng gồm có hệ thống đường quốc lộ, đường sắt, sân bay, bến cảng,...
  • Bởi địa phương quản lý gồm: Cơ sở hạ tầng giao cho tỉnh/huyện/xã như cầu đường, kênh rạch, nền tảng giáo dục, y tế, văn hóa…

Nhờ vào biện pháp phân loại này nhằm để xác định được rõ trách nhiệm cũng như nâng cao tính chủ động của các cấp chính quyền trong việc khai thác nhiều nhất những nguồn vốn đầu tư phát triển Cơ sở hạ tầng ở địa phương. Đồng thời, nhờ vào ấy để có được giải pháp quản lý, sử dụng tốt Cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý.

Theo tính chất, đặc điểm
Cơ sở hạ tầng được phân thành Cơ sở hạ tầng mang loại hình vật chất & phi vật chất:
  • Cơ sở hạ tầng mang dạng thức vật chất gồm có những công trình như hệ thống đường giao thông, điện, kênh rạch, trường học, công trình y tế, cơ sở quốc phòng an ninh…
  • Cơ sở hạ tầng mang hình thức phi vật chất gồm hệ thống thiết chế xã hội, cơ chế hoạt động, an ninh trật tự, thủ tục hành chính… Đây đều là những yếu tố liên quan tới điều kiện, môi trường phục vụ cho những hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội.

Trên đây là toàn bộ các thông tin chi tiết lý giải về vấn đề Cơ sở hạ tầng là gì, phân loại Cơ sở hạ tầng theo các đặc tính, hình thái riêng. Từ việc phân loại Cơ sở hạ tầng trên những tiêu chuẩn khác nhau thành những dạng thức khác biệt sẽ giúp cho việc phân cấp quản lý, đầu tư xây dựng, khai thác sử dụng những loại Cơ sở hạ tầng thích hợp đáp ứng được yêu cầu phát triển của kinh tế, xã hội.

View more random threads: