Kiểm tra nhà đất có thuộc quy hoạch là công việc thiết yếu trước khi tiến hành thanh toán giao dịch về nhà đất để tránh rủi ro. Rất có cách kiểm tra tin tức quy hoạch như qua mạng, xem trực tiếp quy hoạch hoặc lấy tin tức từ cơ quan có thẩm quyền.


Kiểm tra liên đới tại UBND, cổng Thông tin điện tử

Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật tương quan đến quy hoạch năm 2018 quy định phải công bố công khai quy hoạch, chiến lược dùng đất như sau:

- Tất cả nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

+ Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch dùng đất cấp huyện tại Trụ sở cơ quan, trên cổng tin tức điện tử của Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, P, thị xã tại Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã, Phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã).

+ Việc công bố công khai được tiến hành chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Việc công khai được tiến hành trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

- Tất cả nội dung chiến lược dùng đất sau thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai.

>> xEM THÊM TẠI https://diaocthuanloc.com/lam-sao-biet-dat-co-quy-hoach-hay-khong-cach-xem-thong-tin

Theo quy định trên, để biết thửa đất có thuộc quy hoạch hay không thì người dân có các cách kiểm tra như sau:- Xem quy hoạch dùng đất trực tiếp tại Trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã.

- Xem trên cổng tin tức điện tử của Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện.

- Hỏi chủ ý công chức địa chính cấp xã hoặc cư dân ở khu vực có thửa đất để có thêm tin tức.

- Xin tin tức tại công sở làm đăng ký đất đai (hướng dẫn chi tiết ở phần sau).

Xin Thông tin tại văn phòng và công sở đăng ký đất đai

Theo chỉ thị 34/2014/TT-BTNMT, người có quyền khai quật mạng lưới hệ thống Thông tin đất đai do Chính phủ cung cấp trải qua phiếu đề xuất kiến nghị.

Để có tin tức về quy hoạch sử dụng đất, trước tiên người đề xuất phải vận chuyển phiếu kiến nghị theo mẫu số 01/PYC. Tại hạng mục và nội dung dữ liệu cần phân phối trên phiếu đề xuất thì tích vào ô “quy hoạch dùng đất”, nếu như cần thêm Thông tin khác thì tích vào ô “tất cả Thông tin trên”.

Bước 1: Nộp phiếu kiến nghị

Bước 2: đảm nhận và giải quyết

Khi nhận được phiếu đề xuất kiến nghị hợp thức, công sở tiến hành đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

- Cung cấp tin tức cho người dân có yêu cầu.

- Thông báo nghĩa vụ tài chính cho tổ chức, cá nhân.

- Nếu từ chối phân phối Thông tin đất đai phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ nguyên do

Bước 3. Trả các kết quả

Ngoài ra, cư dân cần lưu ý thửa đất thuộc quy hoạch mà còn được chuyển nhượng ủy quyền, tặng cho nếu như có đủ điều kiện kèm theo. Trên đây là những chia sẻ của Công Ty địa ốc Thuận Lộc về đất quy hoạch hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.