Hệ thống ngân hàng đã hoàn thành mục tiêu đưa nợ xấu về dưới 3% trong năm 2015, theo số liệu được người đứng đầu Chính phủ công bố sáng nay.Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII diễn ra sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết tính tới tháng 9, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng là 2,9%, giảm mạnh so với mức 17,4% vào tháng 9/2012 - thời điểm mà Ngân hàng Nhà nước báo cáo Bộ Chính trị và Chính phủ khi xây dựng đề án xử lý nợ xấu.Trước đó, trong báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội , Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cam kết cuối năm nay sẽ đưa nợ xấu về 3% tổng dư nợ, mức bình thường theo thông lệ của quốc tế.Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ đánh giá nợ xấu chưa được xử lý một cách triệt để do công tác xử lý và thu hồi nợ chưa thực sự hiệu quả. Các ngân hàng thương mại phải trích lập dự phòng rủi ro, kể cả khoản nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC), ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, giảm nguồn thu ngân sách.Do đó, nhiệm vụ của ngành ngân hàng trong thời gian tới là phải tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu, rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng và VAMC hoạt động thực chất, an toàn, hiệu quả theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, các quy định pháp luật cũng cần sửa đổi theo hướng tăng cường quản lý, kiểm soát doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phần trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng để hạn chế, kiểm soát sở hữu chéo, đầu tư chéo...'Đối với các ngân hàng có quan hệ sở hữu chéo lớn thì buộc phải sáp nhập vào nhau', Thủ tướng nhấn mạnh.Tại báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - ông Nguyễn Văn Giàu cũng cho rằng quá trình xử lý nợ xấu đã đạt được kết quả bước đầu, giảm dần số lượng các ngân hàng yếu kém, song, doanh nghiệp trong nước còn vô cùng khó khăn thì xử lý nợ xấu khó mang lại thực chất. Một số ý kiến trong Ủy ban đề nghị đánh giá hoạt động của VAMC và cơ chế, chính sách mua ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém với giá 0 đồng cần công khai, minh bạch.Trong 8 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại 3 ngân hàng yếu kém với giá 0 đồng, gồm Ngân hàng Dầu khí toàn cầu, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Đại Dương và 3 ngân hàng khác đã bị sáp nhập. Từ nay đến cuối năm 2015, các ngân hàng yếu kém sẽ tiếp tục được xử lý dứt điểm.Phương Linh - Chí Hiếu


Theo stockbiz.vn