Ngày 15/10, Hãng đánh giá tín nhiệm xếp hạng Moody's đã công bố xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) với tiêu đề: “Moody’s lần đầu tiên xếp hạng tín nhiệm mức B2 cho ABBANK.”Theo đó, ABBANK nằm trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có chỉ số tín nhiệm đứng đầu hệ thống ngân hàng cổ phần tại Việt Nam, với 3 chỉ số tín nhiệm quan trọng là: Tín nhiệm tiền gửi nội tệ và ngoại tệ, mức đánh giá B2; tín nhiệm tổ chức phát hành nội tệ và ngoại tệ, mức đánh giá B2 và sức mạnh tài chính cơ sở, mức đánh giá là B3. Ngoài ra, triển vọng cho ABBANK được Moody's đánh giá là ổn định.Đây là kết quả ghi nhận xứng đáng đối với ABBANK trong bối cảnh thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam ngày càng cạnh tranh hơn, yêu cầu về năng lực nội tại, tầm nhìn, tính minh bạch và bền vững trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng cần phải đáp ứng cao hơn.Ông Eugene Tarzimanov, Phó Chủ tịch, chuyên gia xếp hạng tín nhiệm của Moody’s, phụ trách thị trường ở Việt Nam nhấn mạnh: “Trong số những thế mạnh tín dụng của ABBANK, chúng tôi ghi nhận ABBANK có tính thanh khoản cao, và thực tế là ngân hàng trích lập dự phòng cao đối với các khoản nợ có vấn đề. Các chính sách dự phòng rủi ro thận trọng này giúp ABBANK có danh mục cho vay được an toàn hơn.”Ông Eugene Tarzimanov chia sẻ thêm, triển vọng tín nhiệm của ABBANK là ổn định. Moody’s kỳ vọng ABBANK tiếp tục phát triển theo chiến lược tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa và ngân hàng bán lẻ, nhằm tăng lợi nhuận và nguồn thu từ phí. Chất lượng tài sản của ngân hàng sẽ tiếp tục được cải thiện nhờ cắt giảm nợ xấu và tăng trưởng tín dụng mới.Để đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong quá trình đánh giá và nhận được những kết quả tích cực từ tổ chức Moody's, ABBANK đã có những cải tiến nâng cấp chính sách tăng trưởng tín dụng hợp lý, danh mục cho vay đa dạng theo định hướng ngân hàng bán lẻ, thiết lập các phương án trích lập dự phòng rủi ro, đảm bảo an toàn vốn và tính thanh khoản cao, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn, tập trung vào các dự án mang tính chiến lược.Bên cạnh đánh giá tích cực từ Moody’s, kết thúc tháng Chín, ABBANK đều đảm bảo tốt các tỷ lệ về an toàn, thanh khoản theo quy định, chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ; nợ xấu được kiểm soát tốt, chỉ chiếm 1,76% trên tổng dư nợ./.


Theo stockbiz.vn