Buổi đấu giá có sự tham gia của 6 nhà đầu tư, trong đó 5 cá nhân đã mua vào 40 triệu cổ phiếu ABB do EVN và EVN Hà Nội đấu giá.Sáng ngày 14/10/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã tổ chức đấu giá cổ phiếu ABB do EVN và EVN Hà Nội chào bán.Phiên đấu giá thu hút sự tham gia của 6 nhà đầu tư, trong đó 1 nhà đầu tư tổ chức đăng ký mua 1.000 cổ phần và 5 nhà đầu tư cá nhân mua tổng cộng 40 triệu cổ phần gồm: ông Lương Thành Trung (9,12 triệu cổ phần ABB), ông Nguyễn Văn Anh (9 triệu cổ phần ABB), bà Lương Thị Hoàng Mai (8 triệu cổ phần ABB), ông Trần Quốc Huy (7,88 triệu cổ phần ABB), bà Nguyễn Thị Thu Hường (6 triệu cổ phần ABB).Khối lượng cổ phần đăng ký mua 40.001.000 cổ phần, tương đương hơn 49% tổng số cổ phần chào bán.Toàn bộ 6 NĐT đã mua thành công số cổ phần đăng ký với giá đấu thành công trung bình khoảng 10.000 đồng/cổ phần. Giá đấu cao nhất là 10.100 đồng/cổ phần.EVN và EVN Hà Nội thu về tổng cộng 400,01 tỷ đồng từ phiên đấu giá trên. Ngoài ra, vẫn còn tổng cộng 41.586.990 cổ phần ABB chưa được đấu giá thành công. Cổ phiếu ABBank hiện đang được giao dịch trên OTC với giá khoảng từ 4.000 - 4.500 đồng/cổ phiếuThanh Thủy


Theo stockbiz.vn