Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, sau 9 tháng, cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 52.000 doanh nghiệp và qua đó giảm lỗ hơn 16.000 tỷ đồng.Theo con số vừa được ngành tài chính công bố chiều 1/10, số lượng doanh nghiệp được thanh tra trên tăng khoảng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Sau thanh tra, phía cơ quan chức năng đã giảm khấu trừ và giảm lỗ hơn 16.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành tài chính đã xử lý tăng thu khoảng 8.400 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước khoảng hơn 6.000 tỷ đồng.Tổng quan hơn, về số thu ngân sách sau 9 tháng, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu từ đầu năm tới hết tháng Chín, con số này ước đặt 683.000 tỷ đồng, bằng 75% dự toán cả năm.Trong số này, thu nội địa được tính toán sau 9 tháng là trên 504.000 tỷ đồng, bằng khoảng 79% dự toán và tăng khoảng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Thu từ cân đối hoạt động xuất nhập khẩu cùng khoảng thời gian trên cũng tăng khoảng 0,4% so với cùng kỳ năm trước với con số ước đạt trên 187.000 tỷ đồng.Tuy nhiên, về thu từ dầu thô, thống kê cho thấy, số thu này sau 9 tháng chỉ đạt 51.780 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Về chi ngân sách, con số được tính toán sau 9 tháng được đại diện ngành tài chính cho biết là khoảng 823.970 tỷ đồng, bằng 71,8% so với dự toán. Bội chi ngân sách qua đó đã đạt 140.970 tỷ đồng, xấp xỉ 62,4% dự toán cả năm./.Xuân Dũng


Theo stockbiz.vn