VIB là ngân hàng xếp hạng tín nhiệm cơ sở cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam; đồng thời là ngân hàng Việt Nam duy nhất được Moody’s nâng mức triển vọng từ “ổn định” lên “tích cực” với cơ hội có thể được tiếp tục tăng hạng tín nhiệm trong 12 tháng tới.Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's Investors Service (Moody's) vừa công bố báo cáo xếp hạng tín nhiệm mới nhất trong tháng 9 năm 2015. Trong số 9 ngân hàng lớn của Việt Nam được Moody’s đánh giá thì 8 ngân hàng được giữ nguyên mức tín nhiệm như bảng xếp hạng cũ. Ngân hàng Quốc tế (VIB) tiếp tục là ngân hàng có xếp hạng tín nhiệm cơ sở cao nhất ở mức B3 trong số 9 ngân hàng lớn tại Việt Nam và là ngân hàng duy nhất được nâng triển vọng lên “tích cực” từ mức “ổn định” trong kỳ đánh giá lần này. Moody’s cũng giữ nguyên xếp hạng tiền gửi ngoại tệ VIB ở mức B2 (ở mức cao nhất, cùng với 2 ngân hàng quốc doanh được cổ phần hóa), và xếp hạng tiền gửi nội tệ ở mức B2 (xếp thứ 3, cao nhất trong nhóm các ngân hàng TMCP).Theo Moody’s, cơ sở cho việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm cơ sở cao nhất mức B3 và nâng triển vọng lên tích cực cho VIB xuất phát từ chiến lược đúng đắn và thận trọng, cụ thể trong những điểm sau: Chất lượng vốn chủ sở hữu tốt với hệ số an toàn vốn cao nhất thị trường; Hạn chế cho vay khách hàng rủi ro, tích cực trong việc tăng cường chất lượng tài sản và trích lập dự phòng cao; Bảng tổng kết tài sản có tính thanh khoản cao; Quản trị doanh nghiệp tốt với việc xây dựng và áp dụng các chuẩn mực quốc tế và sự tham gia hỗ trợ của cổ đông chiến lược CBA sở hữu 20% vốn của VIB và là 1 trong số 15 ngân hàng an toàn nhất thế giới; Quản trị rủi ro tốt, khẩu vị rủi ro hợp lýMoody’s nhấn mạnh VIB là ngân hàng có hệ số an toàn vốn tốt nhất trong số 9 ngân hàng Việt Nam được Moody’s đánh giá. Tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản cũng tăng từ 10,5% cuối năm 2014 lên 10,8% vào tháng 6/2015. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức tốt, với lượng tiền mặt và trái phiếu chiếm khoảng 32% tài sản. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng tiếp tục ở mức thận trọng.Gần đây, VIB cũng nhận được sự đánh giá và tín nhiệm của các định chế và tổ chức quốc tế như giải thưởng “Ngân hàng Đối tác hàng đầu tại Việt Nam”, “Ngân hàng hàng đầu Việt Nam về Tài trợ thương mại cho Doanh nghiệp SMEs” từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ phát triển nhanh nhất Việt Nam 2015” và “Thương vụ tốt nhất Việt Nam năm 2015” của tổ chức Global Banking & Finance Review. Trước đó, tổ chức tài chính quốc tế IFC đã trao giải thưởng “Nhà phát hành xuất sắc nhất Châu Á Thái Bình Dương năm 2014” cho VIB.Kết thúc 6 tháng đầu năm, VIB là một trong số các ngân hàng có kết quả kinh doanh tích cực với mức lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 283 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm 2014. Cho vay khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu VAMC) đạt 48.641 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2014. Về chất lượng nợ, tỷ lệ nợ xấu sau 6 tháng đầu năm của VIB ở mức 2,12%, giảm so với mức 2,51% tại thời điểm đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 1,2% so với đầu năm. Theo quyết định của NHNN, năm nay VIB được điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng lên 20%.

Thanh Bùi


Theo stockbiz.vn