Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết ngày 14/9, ngân hàng này đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank).Theo đó, NHNN đã chính thức chấp thuận việc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank. Quyết định có hiệu lực từ ngày hôm nay (14/9).Trước đó vào giữa tháng 7, tại ĐHĐCĐ bất thường, cổ đông của cả hai ngân hàng đã đồng ý thông qua việc sáp nhập. Trong đó, 93,71% cổ đông Sacombank và 99,88% cổ đông Southern Bank chấp thuận.Tỷ lệ hoán đổi là 1 cổ phần của Southern Bank sẽ hoán đổi thành 0,75 cổ phần của Sacombank.Ngân hàng sau sáp nhập sẽ lấy tên là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 18.852 tỷ đồng, bao gồm vốn điều lệ hiện tại của hai ngân hàng và hơn 2.427 tỷ đồng tăng thêm từ chia cổ tức và cổ phiếu thưởng bằng cổ phiếu.Các hoạt động lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu của Sacombank, sắp xếp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, nhân sự... sẽ được thực hiện vào quý IV/2015.Theo lộ trình, các hoạt động lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu của Sacombank, sắp xếp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và nhân sự điều hành sẽ được thực hiện vào quý IV/2015.Southern Bank thành lập năm 1993. Tính đến ngày 31/12/2014, ngân hàng này có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng.Sacombank được thành lập năm 1991. Tại thời điểm cuối năm 2014, Sacombank có vốn điều lệ hơn 12.425 tỷ đồng.
Theo stockbiz.vn