Cơ quan hải quan trong tám tháng đầu năm đã đẩy mạnh thanh tra sau thông quan và số tiền truy thu được tăng gấp hơn ba lần so với năm trước.Báo cáo 8 tháng đầu năm của Bộ Tài chính công bố ngày 9/9, cho biết cơ quan hải quan sau tám tháng đầu năm đã thực hiện 1.420 cuộc thanh tra sau thông quan, bằng 56% kế hoạch đề ra trong năm và nhờ đó truy thu về khoảng 1.035 tỷ đồng. Con số này tăng gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm 2014 và cao nhất trong những năm trở lại đây.Cũng báo cáo này cho biết, cơ quan thuế cũng đã thanh tra, kiểm tra trên 36.000 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2014. Số thuế xử lý thu qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 6.000 tỷ đồng.Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước qua 8 tháng đầu năm ước đạt 618.140 tỷ đồng, bằng 67,8% dự toán năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi ngân sách 8 tháng lên tới 733.300 tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán và tăng 8,2% so cùng kỳ năm 2014. Bội chi ngân sách qua 8 tháng đầu năm ước 115.180 tỷ đồng.Tuy nhiên, con số công bố về ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính chênh lệch khá nhiều so với con số công bố của Tổng cục Thống kê tuần trước. Chẳng hạn, theo báo cáo tháng 8 của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước tính đạt 578.200 tỷ đồng, bằng 63,5% dự toán năm, còn tổng chi ngân sách ước tính đạt 690.800 tỉ đồng, bằng 60,2% dự toán năm.L.P
Theo stockbiz.vn