Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng sẽ là đơn vị được Tổng cục Thuế chỉ định nhằm kiểm soát tính minh bạch của các hoạt động chuyển giá trên thị trường.Mới đây, Tổng cục Thuế đã ra quyết định về việc quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng, trực thuộc Thanh tra Tổng cục Thuế. Phòng này đã được thành lập từ cuối tháng 7 vừa qua. Đây sẽ là đơn vị chuyên về giá chuyển nhượng trong bối cảnh các hoạt động về chuyển giá không đúng giá trị thực đang nổi lên nhằm né thuế, tránh nộp thuế gây thất thu lớn cho ngân sách.Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng sẽ tiến hành thu thập, xử lí thông tin từ các doanh nghiệp có quan hệ giao dịch liên kết nhằm nghiên cứu các dấu hiệu chuyển giá đang được các doanh nghiệp đang thực hiện. Bên cạnh đó là phân tích, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về thuế của các đơn vị có quan hệ giao dịch liên kết…Ngoài ra, bộ phận này còn tham gia giải quyết các thỏa thuận song phương về thuế liên quan đến giá chuyển nhượng theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần, các thỏa thuận về phương pháp xác định giá tính thuế và thanh tra việc tuân thủ các thỏa thuận trước về phương pháp tính thuế sau khi kí kết…L.P


Theo stockbiz.vn