Số liệu của NHNN, tính đến ngày 20/8, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 9,31% so với cuối năm 2014 trong khi cùng kỳ, tín dụng chỉ tăng 4,07%Trong khi tín dụng tăng khá mạnh thì huy động vốn vẫn giữ ở mức độ ổn định. Cụ thể, tính đến 20/8, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng ước tăng 7,26%. Tổng phương tiện thanh toán ước tăng 7,22% (cùng kỳ năm 2014 tăng 8,46%).Trong tháng, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND tương đối ổn định so với tháng trước. Lãi suất huy động USD phổ biến bằng mức trần do NHNN quy định.

Châu Huệ


Theo stockbiz.vn