Ông Bùi Thanh Bình chính thức được bổ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng kể từ ngày 1/9.Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Thanh Bình đảm trách chức vụ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng - CB với nhiệm kỳ 5 năm, đã được Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Phước Thanh trao ngày hôm nay (1/9), nhằm tăng cường nhân sự cấp cao lãnh đạo Ngân hàng Xây Dựng.Ông Bùi Thanh Bình nguyên là Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ CB. Trước khi về CB, ông Bình phụ trách mảng ngân hàng bán lẻ của Vietcombank.Như vậy, ban điều hành của Ngân hàng Xây Dựng hiện có 5 người, gồm Tổng giám đốc và 4 Phó tổng.Hoài Thu


Theo stockbiz.vn