Ngân hàng Nhà nước sẽ tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng trong thời gian bị kiểm soát đặc biệt, trừ trường hợp Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng có văn bản đề nghị cho phép tổ chức tín dụng đó giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 12/2015/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước.Thông tư mới sửa đổi cũng quy định, trừ trường hợp tổ chức tín dụng bị đặt trong trường hợp kiểm soát đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp 3 tháng kể từ thời điểm phát hiện các hành vi vi phạm.Cụ thể, những hành vi vi phạm sau sẽ bị xử phạt theo quy định này: tổ chức tín dụng, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ ký xác nhận giao dịch theo quy trình mua bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước; vi phạm nghĩa vụ thanh toán, giao, nhận vàng miếng theo xác nhận giao dịch với Ngân hàng Nhà nước 3 lần; vi phạm 3 lần các quy định về thông tin, báo cáo tại Thông tư 12/2015/TT-NHNN; bị phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vàng.Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/8./.


Theo stockbiz.vn