Tháng Tám, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 30 phiên đấu thầu và huy động được hơn 7.834 tỷ đồng trái phiếu, giảm 49,9% so với tháng Bảy.Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được hơn 4.205 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.300 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được 329 tỷ đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội huy động được 2.000 tỷ đồng.Cụ thể, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 6,25%-6,3%/năm, 5 năm trong khoảng 6,4%-7,2%/năm, 15 năm trong khoảng 7,65%-8%/năm.Như vậy, nhìn chung lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm đã tăng khoảng 0,3%/năm, bên cạnh đó lãi suất ở kỳ hạn 5 năm và 15 năm vẫn giữ nguyên so với tháng Bảy.Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, trong tháng Tám, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 430 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 46.200 tỷ đồng, tăng 34,3% so với tháng Bảy.Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 208 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 20.800 tỷ đồng, giảm 29,3% so với tháng trước./.Linh Chi


Theo stockbiz.vn