Trước khi thực hiện giao dịch, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MaritimeBank) là cổ đông lớn sở hữu 117,8 triệu cổ phiếu , tương đương 10,164% vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân Đội (mã -HOSE). Trong đó, 115,3 triệu cổ phiếu được Maritimebank sở hữu trực tiếp còn lại 2,54 triệu cổ phiếu, tương đương 0,219% vốn điều lệ được sở hữu thông qua CTCP quản lý quỹ Tín Phát.Maritimebank đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 22,03 triệu cổ phiếu do thực hiện sáp nhập Ngân hàng TMCP Mê Kông.Với việc nắm giữ thêm hơn 22 triệu cổ phiếu, tổng số cổ phần do tổ chức này nắm giữ đã tăng lên hơn 140 triệu cổ phần. Maritimebank qua đó tiếp tục duy trì vị trí cổ đông lớn thứ hai tại Ngân hàng này với tỷ lệ sở hữu 12,07% .

Thanh Thủy


Theo stockbiz.vn