Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số liệu về tín dụng, nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng. Theo đó, tính đến 30/6/2015, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế là 4.282.604 tỷ đồng, tăng 7, 86% so với cuối năm 2014.Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ở mức 3,72%, giảm nhẹ so với mức 3,81% cuối tháng 3/2015, nhưng tăng so với mức 3,49% tháng 1/2015. Tỷ lệ nợ xấu 3,72% tính đến cuối tháng 6/2015 là mức độ phản ánh sát thực hơn chất lượng tín dụng của hệ thống so với các con số báo cáo trước đây. Ứng với quy mô tổng dư nợ cùng thời điểm tháng 6/2015, con số nợ xấu tuyệt đối là 159.313 tỷ đồng.TS Nguyễn Hữu Nghĩa, Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, từ năm 2012 đến hết tháng 6/2015, hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 82,4% tổng số nợ xấu được Ngân hàng Nhà nước báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ vào thời điểm tháng 9/2012 khi xây dựng đề án xử lý nợ xấu. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh không trực tiếp sử dụng tiền từ ngân sách nhà nước và nền kinh tế còn nhiều khó khăn.“Với việc tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu, sự nỗ lực của ngành ngân hàng và sự hỗ trợ tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng với những dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tin tưởng việc đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% vào cuối năm 2015 là khả thi” - TS Nguyễn Hữu Nghĩa nói.VT
Theo stockbiz.vn