Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các khoản vay của thành phố bao gồm phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước và vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ (ODA).Tổng số nợ trả trong năm 2015 là 6.788 tỷ đồng; trong đó nợ gốc là 5.526 tỷ đồng, lãi vay là 1.219 tỷ đồng và các khoản phí liên quan là 43 tỷ đồng.Tính đến ngày 1/1/2015, tổng dư nợ vay của thành phố là 19.590 tỷ đồng; trong đó phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là 12.669 tỷ đồng, tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước là 2.000 tỷ đồng và vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 4.921 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 31/12, tổng dư nợ vay của thành phố sẽ còn lại 17.980 tỷ đồng.Trong đó, vốn vay 4.921 tỷ đồng ODA dành cho các dự án gồm nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2 (1.166 tỷ đồng); vệ sinh môi trường kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè (582 tỷ đồng); nâng cấp đô thị thành phố (587 tỷ đồng); đèn tín hiệu giao thông (4 tỷ đồng); nâng cấp hệ thống cấp thoát nước (335 tỷ đồng); cải thiện môi trường nước giai đoạn 1 (332 tỷ đồng); tuyến metro số 1 (1.264 tỷ đồng); xây dựng Đại lộ Đông Tây (76 tỷ đồng); trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng (65 tỷ đồng).Cũng theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, dự tính hàng năm nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách thành phố khoảng 30.000-35.000 tỷ đồng.Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến sẽ tiếp tục sẽ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (3.000 tỷ đồng) và tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước (2.000 tỷ đồng).Đối với vốn vay ODA, bên cạnh các dự án đang thực hiện và tiếp tục giải ngân, trong năm 2016 thành phố sẽ triển khai thủ tục vay một số dự án như dự án phát triển giao thông xanh (tổng mức đầu tư 155 triệu USD) và dự án quản lý rủi ro ngập nước (437 triệu USD).Trong năm 2016, dự kiến các khoản nợ vay đến hạn thanh toán là 4.583 tỷ đồng (nợ gốc 2.448 tỷ đồng, lãi vay 1.098 tỷ đồng và 37 tỷ đồng phí khác)./.


TRẦN XUÂN TÌNHTheo stockbiz.vn