Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định:“Việc cổ phần hóa ACV phải rất thận trọng, không được để sơ suất xảy ra. Chúng ta lựa chọn được cổ đông chiến lược tốt nhưng phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật'.Tại cuộc họp Ban Cán sự chiều nay (18/11), ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp cho biết, trên cơ sở phương án CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) do Bộ GTVT trình và ý kiến tham gia của các bộ, ngành liên quan, ngày 6/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1710 phê duyệt phương án cổ phần hóa ACV. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ GTVT phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khi CPH ACV.Trên cơ sở thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT, ngày 4/11, ACV đã có Văn bản báo cáo và đề nghị Bộ GTVT phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khi thực hiện CPH. Theo ông Minh, điều kiện cơ bản đối với nhà đầu tư chiến lược do ACV đề xuất phải đáp ứng các yêu cầu: là tổ hợp tập đoàn/công ty tài chính và tập đoàn/công ty kinh doanh dịch vụ hàng không, phi hàng không có kinh nghiệm, trong đó, có sự tham gia hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn đầu tư của công ty trong nước vào tổ hợp; khi phải lựa chọn giữa các tổ hợp mong muốn làm nhà đầu tư của ACV có các điều kiện khác ngang bằng nhau, ưu tiên tổ hợp có công ty Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và đóng góp trong ngành hàng không và có năng lực phát triển dịch vụ hàng không, phi hàng không; số lượng nhà đầu tư chiến lược không quá 3 nhà đầu tư.Bên cạnh đó, nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo được năng lực tài chính nhằm đáp ứng được chiến lược và kế hoạch đầu tư của ACV, đồng thời có cam kết lâu dài và khả năng huy động vốn hỗ trợ ACV trong chiến lược phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trong thời gian tới, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ngoài ra, nhà đầu tư có cam kết không chuyển nhượng số cổ phần đã mua trong thời hạn tối thiểu 10 năm kể từ thời điểm nhà đầu tư chính thức trở thành cổ đông của ACV, khi chuyển nhượng cổ phần, phương án chuyển nhượng phải được phê duyệt của Chính phủ Việt Nam...Tiếp thu ý kiến của các Thứ trưởng và đại diện cơ quan liên quan, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, cổ phần hóa ACV là việc rất lớn và hệ trọng bởi đây là lĩnh vực vận tải rất đặc thù, trong nước hiện nay chỉ có một đơn vị kinh doanh lĩnh vực này. Theo Bộ trưởng, sau 4 năm thực hiện chủ trương sáp nhập 3 tổng công ty cảng thành một đơn vị để tập trung nguồn lực, thống nhất trong quản lý đã phát huy được hiệu quả rất tích cực khi đầu tư được nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật, hàng loạt sân bay mới được nâng cấp, cải tạo, đầu tư mới, chất lượng dịch vụ được nâng lên, công tác quản trị doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, mặt hạn chế của nó là dễ dẫn tới độc quyền, không tạo được thị trường bình đẳng trong kinh doanh dịch vụ hàng không.“Từ đó dẫn tới năng suất lao động thấp, năng lực cạnh tranh không cao, chính vì vậy chúng ta đã báo cáo và được Chính phủ cho phép để CPH ACV để huy động các nguồn lực để thay đổi quản trị doanh nghiệp và giảm bớt sự độc quyền, nâng cao chất lượng dịch vụ”, Bộ trưởng nói và cho biết, hiện nay, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã cơ bản thống nhất về các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khi CPH ACV.Bộ trưởng khẳng định, cổ đông chiến lược phải có năng lực về tài chính, năng lực về quản trị doanh nghiệp để giúp ACV tiếp cận nhanh hơn, gần hơn với công nghệ quản lý, đầu tư phát triển cảng hàng không, cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, cổ đông chiến lược được lựa chọn phải là nhà đầu tư khẳng định cam kết lâu dài để phát triển cùng với ACV.“Hiện nay, tỷ lệ tăng trưởng hàng không trên thế giới chỉ một con số, riêng của chúng ta năm nay dự kiến là 22% và tiềm năng phát triển còn rất lớn. Do đó, thống nhất thời gian nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng cổ phần tối thiểu là 10 năm. Đồng thời, khi lựa chọn cổ đông chiến lược phải ưu tiên trước cho ACV, nhà đầu tư trong nước, sau đó mới đến nhà đầu tư nước ngoài”, Bộ trưởng nói và lưu ý, việc lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài làm cổ đông chiến lược phải được sự đồng ý của cấp của thẩm quyền.Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Vụ Quản lý doanh nghiệp hoàn chỉnh lại báo cáo để sớm tiến hành CPH ACV. “Chúng ta bảo đảm tiến độ cổ phần hóa nhưng cũng phải rất thận trọng trong quá trình thực hiện, không được để sơ suất xảy ra. Chúng ta chọn được cổ đông chiến lược tốt nhưng phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật”, Bộ trưởng nhấn mạnh.Đình Quang


Theo stockbiz.vn