Theo số liệu công bố của Bộ Công Thương, tháng 10, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 14,4 tỷ USD, tăng 4,2% so với tháng 9 và tăng 2,7% so với tháng 10 năm 2014.Tính chung 10 tháng, KNXK ước đạt 134,62 tỷ USD, trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 39,5 tỷ USD, chiếm 29,3% tổng KNXK của cả nước, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2015, kim ngạch nhập khẩu (KNNK) ước đạt gần 138,7 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2014. KNNK của các doanh nghiệp FDI đạt gần 82,1 tỷ USD, tăng 19,3%, chiếm tỷ trọng 59,2% tổng KNNK cả nước; KNNK của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 56,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 40,8% tổng KNNK cả nước, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2014.Như vậy, cán cân thương mại tiếp tục nhập siêu với mức nhập siêu tháng 10 ước 100 triệu USD, bằng 0,7% KNXK. Tính chung 10 tháng 2015, nhập siêu khoảng 4,13 tỷ USD, bằng 3,1% KNXK, trong đó khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu khoảng 17,1 tỷ USD, khối các doanh nghiệp FDI xuất siêu gần 13 tỷ USD.Khánh Phú


Theo stockbiz.vn