Năm 2014, tổng số nhân viên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là hơn 8.000 người, với riêng quỹ lương gần 1.600 tỷ đồng.

Những số liệu này vừa được ACV công bố trong bộ tài liệu phục vụ cổ phần hóa. Các văn bản này cho thấy bức tranh khá toàn diện về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, các khoản đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty Càng hàng không Việt Nam.Một trong những chi tiết gây chú ý là thu nhập bình quân đầu người của lao động liên tục tăng nhanh qua các năm. Năm 2012, tổng số lao động của ACV là 7.626 người, thu nhập đạt 16,8 triệu đồng mỗi người một tháng. Năm 2013, nhân sự doanh nghiệp tăng lên 8.100 người, thu nhập bình quân 17,88 triệu đồng.Đến năm 2014, số lao động giảm nhẹ xuống 8.007 người, nhưng quỹ lương của công ty lại tăng lên 1.593 tỷ đồng. Theo công bố của doanh nghiệp, thu nhập trung bình người lao động trong năm ngoái là 20,72 triệu đồng (tính cả các khoản thưởng, phụ cấp, phúc lợi, bảo hiểm...).Do lĩnh vực hoạt động chính là quản lý và cung cấp các dịch vụ tại các cảng hàng không toàn quốc, nên theo ACV, công ty có lực lượng lao động lớn và ổn định. Tương ứng với đặc thù này, tiền chi cho nhân công hằng năm chiếm tỷ trọng 24-26% trong tổng chi phí và ổn định qua các năm.Năm 2014, ACV có tổng doanh thu đạt 10.569 tỷ đồng, trong khi chi phí 7.389 tỷ. Lợi nhuận sau thuế, theo đó đạt 2.437 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2015, tổng doanh thu của doanh nghiệp là 5.918 tỷ đồng, song lợi nhuận chỉ còn 533 tỷ. Số nhân viên đến nay tăng lên 8.126 người.Tính đến 30/6, tổng tài sản của ACV lên 42.555 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 20.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần ở mức hơn 10%.ACV là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải, có quy mô khai thác vận chuyển, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước. Tổng công ty hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực với 9 công ty con, công ty liên kết, liên doanh. Doanh nghiệp trực tiếp khai thác 22 cảng hàng không, trong đó có 7 cảng quốc tế và 15 cảng quốc nội. Quá trình cổ phần hóa ACV được dư luận quan tâm, đồng thời cũng được bản thân doanh nghiệp xác định là quan trọng, nhằm tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho các dự án lớn, mà Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) là một ví dụ.Bạch Dương


Theo stockbiz.vn