Tổng Công ty Xây dựng đường thủy-CTCP gửi Bộ GTVT tờ trình phương án thoái vốn Nhà nước tại đơn vị, báo điện tử VOV cho biết.Theo phương án do người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy phối hợp với Hội đồng quản trị Tổng Công ty và đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, Tổng Công ty dự kiến sẽ chào bán 10.986.561 cổ phần với tỷ lệ 100% cổ phần dự kiến chào bán/cổ phần sở hữu là loại cổ phần phổ thông được tự do chuyển nhượng.Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá là 109.865.610.000 đồng, được chào bán với số lượng 10.986.561 cổ phần/lô bằng phương thức bán đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.Giá khởi điểm dự kiến là 10.200 đồng/cổ phần.Tài khoản nhận tiền cọc và thu tiền bán cổ phần sẽ được thực hiện theo quy chế bán đấu giá cổ phần, do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty, ông Lưu Đình Tiến cho biết trong phương án này, tiêu chí nhà đầu tư chào bán và tài khoản phong tỏa nhận tiền bán đấu giá cổ phần sẽ được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT.Trong năm nay có 9 doanh nghiệp của ngành GTVT sẽ thoái hết vốn Nhà nước.Trong 9 doanh nghiệp này thì Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) và Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) đã thoái hết vốn Nhà nước.Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT-CTCP (TEDI) cũng đã trình cơ quan chủ quản là Bộ GTVT phương án thoái toàn bộ vốn Nhà nước với mốc thời hạn hoàn thành được ấn định là trước 30/11/2015.6 Tổng Công ty còn lại là: Cienco5, Cienco 6, Vinamotor, Vận tải thủy, Xây dựng đường thủy, Thăng Long cũng đã và đang lựa chọn tư vấn, xây dựng phương án thoái toàn bộ vốn Nhà nước.Anh Kiên


Theo stockbiz.vn