Báo cáo trước Quốc hội về kết quả cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ đã đàm phán với tinh thần bảo đảm cao nhất lợi ích của quốc gia và không ký kết Hiệp định này bằng mọi giá.Trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII sáng ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo trước Quốc hội về hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2011-2015, trong đó có kết quả đàm phán Hiệp định TPP.Thủ tướng cho biết TPP là hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao với sự tham gia của 12 quốc gia, có quy mô chiếm khoảng 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu. Việt Nam đã chủ động tham gia đàm phán Hiệp định này ngay từ đầu với tư cách là quan sát viên đặc biệt và trở thành thành viên chính thức từ tháng 11/2010.Các nước tham gia đàm phán thống nhất mục tiêu: Hiệp định TPP là một hiệp định toàn diện, tiêu chuẩn cao nhưng cân bằng về lợi ích và có tính đến chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước thành viên; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát huy sáng tạo; nâng cao năng suất lao động; tạo nhiều việc làm mới; nâng cao đời sống nhân dân và giảm nghèo.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong quá trình xây dựng phương án và đàm phán, Chính phủ đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương về hội nhập quốc tế, nhất là bảo đảm lợi ích quốc gia cao nhất, không ký kết Hiệp định bằng mọi giá; các nước tôn trọng thể chế chính trị của nước ta và có đối xử linh hoạt, dành cho Việt Nam lộ trình thực thi phù hợp.Việc đàm phán hiệp định này đã kết thúc vào ngày 5/10/2015, trong đó Việt Nam đã đạt được kết quả theo đúng chủ trương.Giờ đây, các bên sẽ tiếp tục hoàn tất các văn bản, thủ tục để có thể cùng ký chính thức Hiệp định TPP vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016. Sau đó, các nước sẽ tiến hành phê chuẩn với mục tiêu là đưa Hiệp định có hiệu lực từ giữa năm 2017 hoặc đầu năm 2018.Thủ tướng đánh giá, việc thực hiện TPP sẽ tạo thêm nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, nhất là tăng mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần đạt tăng trưởng kinh tế cao hơn.Với những thách thức đặt ra từ TPP, Thủ tướng cho biết một số ngành hàng của Việt Nam khả năng cạnh tranh còn thấp, nhưng Chính phủ đã đàm phán được lộ trình với thời gian thực thi phù hợp để giúp các doanh nghiệp tái cơ cấu, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh.Với những kinh nghiệm thực tế trong quá trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là sau hơn 8 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ vượt qua được khó khăn thách thức, phát huy tối đa cơ hội, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thực hiện Hiệp định TPP, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước.Ông cho biết thêm Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn Hiệp định TPP theo đúng quy định của pháp luật.Trung Nghĩa


Theo stockbiz.vn