Doanh nghiệp chế xuất (EPE) là gì? Nhà xưởng cho doanh nghiệp EPE cần lưu ý gì?
Doanh nghiệp chế xuất (EPE) ngày càng trở thành một hình thức doanh nghiệp phổ biến và đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của đất nước. Dưới đây, bài viết sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản về EPE và những điều cần lưu ý khi xây dựng nhà xưởng cho loại hình doanh nghiệp này. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho độc giả muốn hiểu rõ hơn về doanh nghiệp chế xuất và quy trình xây dựng cơ sở sản xuất của chúng
I. Doanh nghiệp chế xuất (EPE) là gì?
1. Khái niệm doanh nghiệp chế xuất
Theo Điều 2 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp chế xuất, được gọi tắt là EPE (Export Processing Enterprise), đề cập đến các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động chế xuất trong phạm vi các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế
Chi tiết hơn, hoạt động chế xuất được mô tả như việc chuyên sản xuất hàng hóa đặc biệt cho mục đích xuất khẩu, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sản xuất hàng hóa dành cho xuất khẩu và tham gia các hoạt động xuất khẩu.
2. Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp chế xuất

Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng
Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì doanh nghiệp chế xuất sẽ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp chế xuất được hưởng mức thuế suất 17% kể từ 01/01/2016, khi doanh nghiệp chế xuất thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP, nay là Phụ lục II Nghị định 118/2014/NĐ-CP (Điều 66 Nghị định 118/2014/NĐ-CP).

Đồng thời, doanh nghiệp chế xuất còn được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như trên (Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC).

Ưu đãi về thuế nhập khẩu
Doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


3. Điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất
Theo quy định tại Điều 26, Khoản 2 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP, những điều kiện cần phải đáp ứng khi nhà đầu tư muốn thành lập doanh nghiệp chế xuất bao gồm:

Cần thiết lập hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào để ngăn cách khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất với lãnh thổ bên ngoài;

Phải đảm bảo các điều kiện thuận lợi để cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có thể thực hiện kiểm tra, giám sát, và kiểm soát theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu đối với khu phi thuế quan; đảm bảo các điều kiện thuận lợi để cơ quan hải quan và các cơ quan chức n

Doanh nghiệp chế xuất muốn được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan phải nhận được xác nhận từ cơ quan hải quan có thẩm quyền về việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu trước khi bắt đầu hoạt động chính thức.

Xem thêm “Dịch vụ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy": [replacer_a]

II. Lưu ý khi xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp EPE

Điều kiện xây dựng nhà xưởng cho Doanh nghiệp chế xuất (EPE) được chi tiết hóa tại Điều 28A của Nghị định 18/2021/NĐ-CP


Điều kiện xây dựng nhà xưởng cho Doanh nghiệp chế xuất (EPE) được chi tiết hóa tại Điều 28A của Nghị định 18/2021/NĐ-CP về việc kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất trong khu phi thuế quan như sau:
Phải có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài, đồng thời phải có cổng/cửa ra, vào đảm bảo rằng hàng hóa chỉ được nhập hoặc xuất qua cổng/cửa được quy định.

  • Phải có hệ thống camera quan sát tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa, hoạt động liên tục trong ngày, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ (24/24 giờ). Dữ liệu hình ảnh từ camera phải được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý doanh nghiệp và lưu giữ tại doanh nghiệp chế xuất ít nhất 12 tháng.


  • Doanh nghiệp chế xuất cần sử dụng một phần mềm quản lý hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là đối tượng không chịu thuế. Phần mềm này cần có khả năng tạo ra báo cáo quyết toán nhập – xuất – tồn hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan.

  • Chí phí:[replacer_a] công nghiệp chế xuất có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm quy mô, vị trí, công nghệ sử dụng, và các yếu tố địa phương khác.


III. Kết luận

Ở trên, chúng tôi đã trình bày những thông tin cơ bản liên quan đến doanh nghiệp chế xuất, bao gồm định nghĩa, chính sách ưu đãi, và các điều kiện cần đáp ứng khi thành lập doanh nghiệp chế xuất. Ngoài ra, cũng đã đề cập đến những điểm quan trọng khi xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất.