9 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng [cập nhật 2023]
Theo quy định của pháp luật hiện hành, một số trường hợp cụ thể không cần phải xin cấp giấy phép xây dựng. Dưới đây là thông tin chi tiết về những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng hiện nay.
Giấy phép xây dựng là gì? Do ai cấp?
Tôi xin lưu ý rằng tại Khoản 17, Điều 3 của Luật Xây dựng 2014, giấy phép xây dựng được mô tả như một văn bản chính thức và bắt buộc, không thể thiếu khi tiến hành xây dựng một số hạng mục công trình. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của giấy phép xây dựng trong quá trình thực hiện các công trình xây dựng, là một yếu tố quyết định và quản lý việc xây dựng theo quy định của pháp luật.công trình.Giấy phép xây dựng là giấy tờ không thể thiếu khi xây dựng một số hạng mục công trình


“Điều 3. Giải thích từ ngữ

...

17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.”

Là một văn bản có giá trị pháp lý được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư, cho phép họ tiến hành các hoạt động xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, hoặc di dời công trình. Qua việc cấp giấy phép, cơ quan Nhà nước có thể đảm bảo rằng các công trình xây dựng được thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo an toàn, môi trường, cũng như tuân thủ các quy hoạch và quy định pháp luật

Thông tin về Điều 103 Luật Xây dựng 2014 đã được sửa đổi và bãi bỏ theo khoản 37 của Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định như sau
- Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc đối tượng yêu cầu phải có giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh đó. Quy trình cấp giấy phép xây dựng thường bao gồm việc xem xét hồ sơ đề xuất xây dựng, kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch, an toàn, môi trường và các quy định khác liên quan. Sau khi hồ sơ được duyệt, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ cấp giấy phép xây dựng cho công trình đó. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng công trình được xây dựng tuân thủ đúng quy định và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và an toàn cộng đồng.

- Thông thường, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể phân cấp và ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn như Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng trong phạm vi chức năng và quản lý của họ. Điều này giúp tăng cường hiệu quả quản lý và giảm bớt gánh nặng cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.

- Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do huyện đó quản lý. Các công trình cấp III và cấp IV thường liên quan đến quy mô và loại hình xây dựng nhất định, trong khi nhà ở riêng lẻ thường bao gồm các dự án xây dựng nhà ở cho cá nhân hoặc hộ gia đình.

Trong đó:

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thường cũng có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng mà họ đã cấp. Điều này nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ quá trình xây dựng, tuân thủ các quy định, và đảm bảo an toàn cũng như tuân thủ quy hoạch.

- Trong nhiều quốc gia, nếu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thực hiện đúng quy định và có sự vi phạm nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng. Quyền này thường được đặc tả trong pháp luật và là một biện pháp để đảm bảo rằng quá trình cấp phép và quản lý xây dựng được thực hiện một cách chặt chẽ và tuân thủ.

9 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng
miễn giấy phép xây dựng
Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng (Ảnh minh họa)
Đọc thêm: [replacer_a]

Trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

01. Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp

02. Dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn đầu tư công, được quyết định đầu tư bởi Thủ tướng, người đứng đầu các cơ quan trung ương như tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội. Chủ tịch UBND các cấp cũng có thẩm quyền quyết định đầu tư vào dự án này.
03. Công trình xây dựng tạm

04. Cải tạo và sửa chữa công trình bên trong hoặc ngoại vi đô thị đòi hỏi tuân thủ quy định kiến trúc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc này không được phép thay đổi chức năng sử dụng hoặc đe dọa an toàn kết cấu. Đồng thời, nó cần tuân theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan Nhà nước phê duyệt, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống cháy và nổ.

05. Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.

06. Công trình xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

07. Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, đủ điều kiện để được phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng. Điều này cho thấy rằng công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, đánh giá và đạt được tiêu chuẩn cần thiết. Thông báo này là một bước quan trọng để chứng minh sự đáp ứng các yêu cầu và điều kiện để nhận giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật

08. Thông tin mô tả về nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng, thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, và dự án này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 là rất quan trọng. Điều này cho thấy rằng dự án đã được chấp thuận từ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý đô thị, và quy hoạch chi tiết 1/500 đã được xác nhận và phê duyệt

09. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn cấp IV, có quy mô dưới 07 tầng và nằm trong khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo, thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng.Các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.
Đọc thêm: [replacer_a]

Kết luận
Trên đây là những công trình được miễn giấy phép xây dựng hiện nay. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ [replacer_a]để được giải đáp