Tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam vẫn được duy trì ở mức thấp, nhưng vấn đề nợ công tiếp tục khiến nhà đầu tư phải lo lắng.5. Tài chính

6. Lạm phátHoàng Nam - Theo World Bank


Theo stockbiz.vn