Giá xăng dầu nhập về Việt Nam trong tháng 9 và 9 tháng năm 2015 đều giảm mạnh, dao động từ 7% đến hơn 40%.Theo một báo cáo của Bộ Công Thương, giá nhập khẩu xăng dầu tháng 9/2015 giảm 8,02% so với tháng trước và giảm tới 43,18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng năm 2015, giá xăng dầu nhập khẩu giảm tới 38,30% so với cùng kỳ năm trước.Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, giá xăng nhập khẩu giảm 11,54% so với tháng trước, giảm 40,29% so với tháng 9/2014. Theo đó, giá xăng RON 92 nhập khẩu từ Singapore ở mức 495 USD/tấn, giảm 86 USD/tấn so với tháng trước và giảm tới 396 USD/tấn so với tháng 9/2014.Giá dầu diesel giảm 7,76% so với tháng trước, giảm 44,92% so với tháng 9/2014. Giá dầu diesel nhập khẩu từ Singapore có giá 408 USD/tấn, giảm 61 USD/tấn so với tháng trước và giảm tới 374 USD/tấn so với tháng 9/2014. Giá dầu mazut giảm 7,21% so với tháng trước, giảm 44,44% so với tháng 9/2014.Theo Bộ Công Thương, 9 tháng năm 2015, kim ngạch xăng dầu nhập khẩu ước đạt 3,95 tỷ USD, giảm 36,17% so với cùng kỳ năm trước (tương ứng với kim ngạch 2,24 tỷ USD).Trung Việt


Theo stockbiz.vn