Trước những ý kiến cho rằng khâu hoàn thuế còn chậm đã khiến thời gian thực hiện thủ tục thuế không giảm nhiều như thực tế công bố, đại diện Tổng cục Thuế khẳng định, đây là nội dung chưa đưa vào tính toán những năm qua.Lý giải thêm cho vấn đề này, thông tin được ngành thuế mới công bố cho hay, thực tế, nội dung hoàn thuế hay thanh tra, kiểm tra, xử lý khiếu nại mà doanh nghiệp phản ánh còn chậm chưa được đưa vào để tính toán số giờ tuân thủ thuế năm vừa qua.Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, đây là những nội dung chỉ được đưa vào tính toán số giờ tuân thủ thuế trong năm 2016 theo Nghị quyết 19 của Chính phủ. Bởi vậy, nội dung này đang được cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu cải cách.Thực tế, những thông tin này cũng đã được đại diện Ngân hàng Thế giới, đơn vị thực hiện báo cáo môi trường kinh doanh cho biết trong cuộc họp tổ chức hồi đầu năm. Theo đó, trong báo cáo môi trường kinh doanh năm 2016, chỉ số nộp thuế sẽ được mở rộng để đo lường các quy trình sau kê khai, mà cụ thể là khâu hoàn thuế, thanh kiểm tra, xử lý khiếu nại.Cập nhật thống kê mới nhất tới cuối tháng Chín năm nay, đại diện ngành thuế cho biết, số giờ nộp thuế đã tiếp tục giảm khoảng 50 giờ.Trong số này, thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp theo tính toán góp phần giảm phần lớn số giờ nộp thuế với khoảng 30 giờ.Một số cải cách đã được thực hiện như: Thống nhất thời điểm ghi nhận doanh thu cho mục đích thuế với các chuẩn mực kế toán và thông lệ quốc tế đối với dịch vụ (giảm 14 giờ), sửa đổi quy định về hồ sơ, thủ tục đối với hàng hoá, tài sản bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn (giảm 5 giờ). Ngoài ra, việc bỏ quy định doanh nghiệp phải tự xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu… cũng giúp giảm khoảng 7,5 giờ.Trước đó, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, một số giải pháp để giảm giờ nộp thuế đã được áp dụng trong năm 2014 như: Nâng mức doanh thu khai thuế giá trị gia tăng theo quý từ dưới 20 tỷ đồng/năm lên 50 tỷ đồng/năm (giảm được 29,36 giờ), bỏ quy định khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý (giảm được 47 giờ),…Đặc biệt, một trong những thay đổi lớn khác là bỏ một số chỉ tiêu trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra (ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu hoá đơn, mặt hàng,…). Đây là cải cách theo tính toán đã giảm được tới 132 giờ nộp thuế cho người nộp thuế.Như vậy, theo lãnh đạo ngành thuế, tổng số giờ đã giảm từ năm 2014 tới cuối tháng Chín năm nay là 420 giờ trên tổng số 537 giờ kê khai, nộp thuế. Số còn giờ lại như vậy còn 117 giờ. Con số này được đại diện Tổng cục Thuế cho rằng đã 'đạt và vượt' mục tiêu 121,5 giờ Nghị quyết Chính phủ đặt ra./.

Xuân Dũng
Theo stockbiz.vn