Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng Tám ước tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014, mức tăng trên có dấu hiệu giảm so với mức tăng 11,3% của tháng Bảy.Cụ thể trong tháng, ngành sản xuất và phân phối điện có mức tăng cao nhất và đạt 11,1%; kế đến là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,4% và ngành khai khoáng tăng 2,8%.Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng Tám từ Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong tám tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.Cụ thể ngành chế biến, chế tạo tăng 10,4%, đóng góp 7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành khai khoáng tăng 8%, đóng góp 2,1 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,4%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm...Bên cạnh đó, một số sản phẩm có mức tăng trưởng ấn tượng trong tám tháng của năm, như ôtô tăng 59,2%; điện thoại di động tăng 58,1%; ti vi tăng 39,4%; giày, dép da tăng 24,7%; thép cán tăng 19,7%....Địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao là Thái Nguyên với mức tăng 193,6%; Quảng Nam tăng 34,8%; Hải Phòng tăng 14,8%; trong khi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có mức tăng khiêm tốn tương ứng 7,4% và 6,8%.Cũng theo Báo cáo, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Bảy tăng 2,6% so với tháng Sáu và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2014.Đáng chú ý chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn cao, tại thời điểm 1/8/2015 tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2015. Như vậy, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân bảy tháng là 74,6%, trong đó, một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 146,3%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 115,7%; sản xuất chế biến thực phẩm 101,1%./.Hạnh Nguyễn


Theo stockbiz.vn