Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 8 ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,4 tỷ USD, giảm 0,2%; còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 10,1 tỷ USD (kể cả dầu thô), tăng 14,4%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 8 ước đạt 14,6 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 13,7%; khu vực FDI đạt 8,5 tỷ USD, tăng 22,5%.Tính chung 8 tháng, giá trị xuất khẩu ước đạt 106,3 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 31,7 tỷ USD, giảm 2,5%; khu vực FDI đạt 74,6 tỷ USD, tăng 14,7%.Giá trị nhập khẩu 8 tháng ước đạt 109,9 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 44,7 tỷ USD, tăng 7,7%; khu vực FDI đạt 65,2 tỷ USD, tăng 23,2%.Về thị trường, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng với kim ngạch đạt 22,1 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là EU đạt 20,2 tỷ USD, tăng 12,3%; ASEAN đạt 12,3 tỷ USD, giảm 3%; Trung Quốc đạt 10,4 tỷ USD, tăng 5,6%; Nhật Bản đạt 9,3 tỷ USD, giảm 4,9%; Hàn Quốc đạt 5,1 tỷ USD, tăng 16,5%.Ở chiều ngược lại, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng với kim ngạch ước đạt 32,7 tỷ USD, chiếm 29,8% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.Các thị trường nhập khẩu lớn tiếp theo là Hàn Quốc với 18,8 tỷ USD, tăng 34,8%; ASEAN 16 tỷ USD, tăng 5,3%; Nhật Bản 9,8 tỷ USD, tăng 23%; EU 6,5 tỷ USD, tăng 12,7%; Mỹ 4,9 tỷ USD, tăng 17,8%.Nhập siêu tháng 8/2015 ước tính ở mức 100 triệu USD, đưa mức nhập siêu 8 tháng lên 3,6 tỷ USD, tương đương 3,4% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong số đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 13 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2014; khu vực FDI xuất siêu 9,4 tỷ USD.Trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu nhiều nhất từ Trung Quốc với giá trị khoảng 22,3 tỷ USD, tiếp đến là Hàn Quốc với 13,7 tỷ USD.Tổng cục Thống kê nhận định tăng trưởng xuất khẩu luôn thấp hơn nhập khẩu, nhất là trong bối cảnh nhu cầu thế giới giảm do tác động của tình hình Trung Quốc, đang gây áp lực lớn đến mục tiêu kiểm soát nhập siêu của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2015.Trung Nghĩa


Theo stockbiz.vn

View more random threads: