Tăng lương tối thiểu 2016 ở mức 7,2% như đề xuất của VCCI hay 16,8% theo đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động vẫn chưa thống nhất trong Hội đồng tiền lương Quốc gia.Kết thúc ngày làm việc hôm nay (5/8), các thành viên của Hội đồng tiền lương Quốc gia vẫn chưa chốt được phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016.Hội đồng lương quốc gia đã chính thức họp sáng 5/8 về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016. Sau 3 giờ thảo luận, Hội đồng lương quốc gia vẫn chưa có tiếng nói chung cho mức tăng năm 2016. Bởi lẽ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mức tăng bình quân lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2016 là 16,8%, còn mức đề xuất của VCCI chỉ là 7,2%.Trước đó, VCCI tính toán mức tăng khoảng 10% tuy nhiên, sau khi xem xét tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp nên đã chính thức đề xuất mức tăng 7,2% cho năm 2016.'Theo quan điểm của VCCI, tăng lương tối thiểu vùng 2016 phù hợp là từ 6 – trên 7%. Mức tăng 10% chỉ là dự báo ban đầu, còn mức này là trên cơ sở hội đủ thông tin trên cơ sở phân tích của các bộ phận kỹ thuật và các phản hồi thực tế của doanh nghiệp. do vậy, sau khi tổng hợp, trao đổi, tính toán kỹ chúng tôi thấy mức trên là hợp lý'. – ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.Còn nhớ, năm 2014, phải sau 3 cuộc họp, Hội đồng lương Quốc gia mới đi đến thống nhất trình Thủ tướng phương án tăng lương tối thiểu vùng là 15%.Với mức đề xuất chênh lệch quá lớn, nhiều người dự đoán, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 có thể là 10%. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, mức tăng phải 15% mới thỏa đáng.Trong suốt buổi sáng, các thành viên không tìm được tiếng nói chung. Đến chiều nay 5/8, Hội đồng lương quốc gia mới bỏ phiếu về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng./.Vũ Hạnh


Theo stockbiz.vn