Theo báo cáo do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7 ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,5 tỷ USD, giảm 0,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 10 tỷ USD (kể cả dầu thô), tăng 16,5%.Giá trị xuất khẩu thực hiện trong tháng 6 được điều chỉnh thành 14,3 tỷ USD, cao hơn 25 triệu USD so với con số ước tính.Tính chung 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ước đạt 92,3 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 27,6 tỷ USD, giảm 1,7%; còn khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 64,7 tỷ USD, tăng 15,1%.Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 18,9 tỷ USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2014. Các thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo là EU với giá trị đạt 17,8 tỷ USD, tăng 13,2%; ASEAN đạt 10,7 tỷ USD, giảm 2,4%; Trung Quốc đạt 9,3 tỷ USD, tăng 8,3%; Nhật Bản đạt 7,9 tỷ USD, giảm 6,5%; Hàn Quốc đạt 4,3 tỷ USD tăng 17,5%.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 14,8 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước ước đạt 6,3 tỷ USD, tăng 9,2%; khu vực FDI đạt 8,5 tỷ USD, tăng 19,4%.Giá trị nhập khẩu thực hiện tháng 6 ước đạt 14,5 tỷ USD, thấp hơn 535 triệu USD so với số ước tính.Theo đó, kim ngạch nhập khẩu 7 tháng ước đạt 95,6 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 39 tỷ USD, tăng 7,9%; còn khu vực FDI đạt 56,6 tỷ USD, tăng 23,1%.Về thị trường nhập khẩu 7 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 28,8 tỷ USD, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc 16,2 tỷ USD, tăng 31,7%; ASEAN 14,1 tỷ USD, tăng 5,3%; Nhật Bản 8,5 tỷ USD, tăng 23,9%; EU 5,3 tỷ USD, tăng 6,6%; Mỹ 4,4 tỷ USD, tăng 20%.Như vậy, Việt Nam đã nhập siêu khoảng 300 triệu USD trong tháng 7, đưa tổng giá trị nhập siêu 7 tháng lên mức 3,4 tỷ USD, tương đương 3,7% kim ngạch xuất khẩu. Trong số đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 11,4 tỷ USD, còn khu vực FDI xuất siêu 8 tỷ USD.Trung Nghĩa


Theo stockbiz.vn