Theo số liệu ước tính của các sở thống kê Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức nhập siêu của 2 thành phố lớn nhất cả nước trong tháng 7 đã lên đến gần 10 tỷ USD.Cụ thể, tại Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn trong tháng 7 ước đạt 927 triệu USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,24 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ.Kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội trong tháng 7 ước đạt 2,27 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2014. Lũy kế từ đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 14,32 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ.Như vậy, chỉ riêng Thủ đô Hà Nội đã nhập siêu 1,34 tỷ USD trong tháng 7, đưa tổng mức nhập siêu 7 tháng lên 8,09 tỷ USD.Tại Tp.HCM, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ước thực hiện trong tháng 7 đạt 2,77 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 7 tháng đầu năm lên 17,63 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước.Loại trừ dầu thô, trị giá xuất khẩu 7 tháng đầu năm ước đạt 15,3 tỷ USD, tăng 9,4%.Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Tp.HCM ước thực hiện trong tháng 7 đạt 3,09 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 7 tháng lên 19,11 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ.Như vậy, Tp.HCM chỉ nhập nhập siêu 317 triệu USD trong tháng 7 và 1,47 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm, thấp hơn nhiều so với các con số trong cùng thời kỳ của Hà Nội.Theo số liệu ước tính của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập siêu 3,96 tỷ USD tính từ đầu năm đến giữa tháng 7. Điều này cho thấy có thể, Hà Nội và Tp.HCM đang đóng góp phần lớn trong việc gây ra mức nhập siêu của cả nước.Trung Nghĩa


Theo stockbiz.vn