Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp trong nước 6 tháng đầu năm đạt 25,23 tỉ USD, giảm 8,4% so cùng kỳ, tương đương 2,31 tỉ USD. Giảm mạnh nhất ở dầu thô (giảm 1,85 tỉ USD do đơn giá giảm 47,7% trong khi lượng tăng nhẹ 2,7%), cà phê (giảm 586 triệu USD) và thủy hải sản (giảm 493 triệu USD).Trong khi đó, theo Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu của khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 6 tháng đạt 52,54 tỉ USD, tăng 20,4% so với cùng kỳ, tương đương 8,92 tỉ USD. Tăng mạnh ở hàng điện thoại các loại và linh kiện (3,06 tỉ USD); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 2,73 tỉ USD)... Về nhập khẩu, doanh nghiệp FDI là 48,17 tỉ USD, tăng 23,8%; còn khối các doanh nghiệp trong nước nhập 32,67 tỉ USD, tăng 7,7%.N.T.Tâm


Theo stockbiz.vn