Việt Nam đang có tới hơn 19.000 bản quy hoạch cho giai đoạn phát triển kinh tế xã hội năm 2011 đến 2020 với tổng mức chi lên gần 8.000 tỷ đồng. Có địa phương có hơn 200 bản quy hoạch/địa bàn.Ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch, Bộ KH-ĐT đã cho biết thông tin trên chiều 10/7 tại cuộc họp báo công bố dự thảo Luật Quy hoạch.'Quy hoạch được lập quá nhiều, chất lượng thấp, không gắn với nhu cầu sử dụng, tính thực tiễn khả thi', ông Các đánh giá.Qua rà soát, ông Các cho hay, công tác lập, thực hiện quy hoạch còn thiếu gắn kết, không thống nhất, nhiều chồng chéo, mâu thuẫn, làm giảm hiệu quả quy hoạch.Quy hoạch hiện nay cũng chưa thể hiện vai trò là công cụ quản lý Nhà nước trong điều hành phát triển kinh tế xã hội. Nhiều bản lập xong, không được đưa vào thực tiễn, kết nối chiến lược giữa quy hoạch và kế hoạch không đầy đủ. Các mục tiêu từng thời kỳ không thể hiện trên các không gian phát triển.'Qua 30 năm đổi mới, quá trình thực hiện các bước quy hoạch hiện vẫn mang tính quan liêu, tập trung, bao cấp. Nhà nước muốn làm tất cả nên lập quy hoạch ở tất cả các ngành, nghề. Chính tư tưởng này đã khiến chúng ta tồn tại quá nhiều quy hoạch. Đến nay, tư duy làm quy hoạch như vậy sẽ không còn phù hợp', ông Các đánh giá.Ngoài ra, việc lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch còn buông lỏng, chưa xử lý kịp thời, thiếu kiên quyết trong chỉ đạo thực hiện. Sau mỗi thời kỳ làm quy hoạch, chưa có tổng kết đánh giá.Theo ông Các, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, trong đó, nguyên nhân lớn nhất là do tư duy, nhận thức các cấp, ngành còn chưa đầy đủ về vai trò của quy hoạch trong nền kinh tế thị trường. Đặc biệt, còn do tư tưởng chủ nghĩa bình quân, căn bệnh thành tích, và sự phối hợp kém hiệu quả của các cấp, ngành, làm cho quy hoạch thiếu khách quan, không khả thi, điều chỉnh tuỳ tiện.Tất cả mọi hạn chế trên sẽ được khắc phục trong Luật Quy hoạch. Hiện, Bộ KH-ĐT vừa hoàn tất dự thảo Luật, đang lấy ý kiến để trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay.Dự kiến, Luật này sẽ điều chỉnh giảm từ 70 văn bản phát luật pháp lệnh rút xuống sẽ chỉ còn 2 văn bản luật điều chỉnh về công tác quy hoạch bao gồm: Luật điều chỉnh các quy hoạch tổng thể từ cấp quốc gia đến cấp tỉnh và Luật quy hoạch đô thị, nông thôn điều chỉnh các quy hoạch chi tiết từ cấp huyện đến cấp xã. Luật này sẽ đưa ra các nguyên tắc trong việc lập và điều chỉnh quy hoạch.

Phạm Huyền
Theo stockbiz.vn